Oktatás és társadalmi haladás

Az OECD Oktatáskutatási és Fejlesztési Intézetének (CERI) Igazgató Tanácsa (GB) 2011. november 17-18-én tartotta éves őszi ülését, itt ismertették a már korábban nagy figyelmet kiváltó „Az oktatás társadalmi hatásai” (Education and social  outcomes) program friss eredményeit.

A CERI egyik kiemelt projektje az oktatás vagy a képességek társadalmi hatásait elemzi. Ez a projekt azt vizsgálja, hogy az oktatásnak milyen hatása van az olyan társadalmi jellemezőkre, mint az egészség, a bűnözés, a polgári aktivitás és hasonlók. E téma jelentősége az, hogy megpróbál kilépni az oktatás gazdasági hasznosságának a perspektívájából, és azt keresi, melyek azok a nem gazdasági, hanem társadalmi természetű, ugyanakkor mégis nagy gazdasági horderejű eredmények, amelyek miatt az országoknak és az egyéneknek érdemes az oktatásba invesztálniuk. Itt részben korábbi, az OECD-n kívül lezajlott kutatások másodelemzése zajlik, részben új, saját adatfelvételek. Ezek közé tartozik Gallup World Poll háztartás szintű vizsgálat, amely 155 országra terjed ki (magába foglalva az összes OECD országot, illetve a G20 országokat). Ebből származik például az az adat, amely való elégedettséget mutatja az iskolázottság függvényében (lásd 1. ábra). Ez nekünk, magyaroknak többek között azért érdekes, mert jól mutatja, mennyire elégedetlenek vagyunk az életünkkel.

11. ábra

1. ábra Az élettel való elégedettség az iskolázottság függvényében a Gallup World Poll adatai alapján

Source: EDU/CERI/CD(2011)11

Egy másik érdekes adat, a másokon (idegeneken) való segítésre való hajlandóságot mutatja. Azt látjuk, ez az országok egy részében erősen korrelál az iskolázottsággal, míg másik részükben nincs ilyen összefüggés (lásd 2. ábra). Magyarország azon országok közé tartozik, ahol ez az összefüggés különösen erős. Amíg az alacsonyabb végzettségűek körében az országok azon csoportjába tartozunk, ahol az emberek nem szívesen segítenek az idegeneken, addig a magas végzettségűek esetében a helyzet fordított. Az ilyen összefüggés nem ritka, de figyelemre méltó módon az Egyesült Államokban fordított a helyzet: ott az alacsonyabb végzettségűek segítőkészsége a magasabb.

12. ábra

2. ábra A másokon való segítésre való hajlandóság az iskolai végzettség függvényében

Forrás: Gallup World Poll 2010 (prezentáció a CERI GB 2011 őszi ülésén)

E program a CERI GB-ben különösen nagy érdeklődést és támogatást kapott, jól mutatva azt, hogy az OECD-n belül – szemben azzal, amit sokan gondolnak – mennyire erős az odafigyelés az oktatás nem közvetlenül gazdasági vonatkozásaira.

Comments are closed.