Tantárgyak

A szakirányú továbbképzés négy féléve alatt a hallgatók tizenegy, az alapozáshoz és szakmai törzsanyaghoz tartozó tantárgyat tanulnak. Ezen felül a három specializáció közül – Tudománykommunikáció, Felsőoktatás- és tudománymenedzsment, Felsőoktatás-kutatás és minőségbiztosítás – kettő elvégzése kötelező. A négy félév alatt egy szabadon választott tárgyat felvétele is követelmény.

Az utolsó félévben kerül sor a szakdolgozat megírására.