Projektek szervezésével, irányításával, lebonyolításával kapcsolatos képességfejlesztés

A tantárgy neve: Projektek szervezésével, irányításával, lebonyolításával kapcsolatos képességfejlesztés
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
2 4 20 gyakorlat minősítés
Tantárgy leírása:

A hallgató a kurzus során már meglévő projektek folyamatát elméletileg átgondolja, majd konkrét problémahelyzetekre reagálva pontos cselekvési terveket készít, amelyet társai körében vitára bocsát. Az oktató mentori szerepben folyamatosan kíséri, és szakmai tanáccsal látja el a hallgatói csoportokat.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Tantárgyfelelős: Fekete Olívia