Stratégiakészítés és hatásvizsgálat

A tantárgy neve: Stratégiakészítés és hatásvizsgálat
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 3 20 gyakorlat gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:

A kurzus célja, hogy a hallgató megismerjék a felsőoktatás és irányítás aktuális hazai és nemzetközi problématerületeit, a stratégiai tervezés, a fejlesztési programok végrehajtásának és értékelésének alapelveit és gyakorlatát. A kurzus részét képezi az általános stratégiai tervezés, az intézményi szintű stratégiai tervezés – intézményfejlesztési tervek készítése, áttekinti az intézményi szintű stratégiai irányító testületek (szenátus, gazdasági tanács) munkájának jellegzetességeit, az intézmények külső kapcsolatainak menedzselési terveit, a regionális fejlesztési együttműködések, a stratégiai tanácsadás funkcióját.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Barakonyi Károly: Stratégiai menedzsment. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

Weiss, Carol H.: Értékelés; Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005

Antal-Mokos Zoltán; Balaton Károly; Drótos György; Tari Ernő: Stratégia és szervezet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1997.

Shadish, William R. Jr; Cook, Thomas D.; Leviton, Laura C.: Foundations of program evaluation; theories of practice; Sage Publications, Newbury Park CA USA; 1991

Tantárgyfelelős: Székely Mózes