Oktatás-gazdaságtani alapok

A tantárgy neve: Közgazdaságtani alapok
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 1 20 előadás kollokvium
Tantárgy leírása:

A kurzus célja a közgazdaságtan mint társadalomtudomány bemutatása. A korlátozott erőforrások mellett meghozott racionális döntésre épülő emberi viselkedést mutatja be. Elemzi a termelés, elosztás és fogyasztás kérdéseit. Mind a társadalom egészének szintjén, mind az egyes gazdasági szereplők szintjén vizsgálja a gazdasági folyamatokat

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Kurtán L. (2006) Közgazdaságtan. Budapest: Eötvös Kiadó.

Heyne, P. (1991) A gazdasági gondolkodás alapjai. Budapest: Tankönyvkiadó.

Samuelson, P.A és Nordhaus, W.D. (2002) Közgazdaságtan. Budapest: KJK.

Tantárgyfelelős: Mérő László