A tömegkommunikáció sajátosságai, médiaszociológia

A tantárgy neve: A tömegkommunikáció sajátosságai, médiaszociológia
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 3 20 gyakorlat gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:

A média általános szabályozása, a közmédia és kereskedelmi és közösségi média sajátosságai. A sajtópiac folyamatai. A nyilvános kommunikáció szabályozási keretei. A nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenésre vonatkozó jogi szabályok (tények és vélemények elhatárolása, a véleményszabadság határai, sajtó-helyreigazítás, a tudomány szabadsága, a szólásszabadság és egyéb jogok ütközése, az újságírói jog és etika szabályai). A szerzői jog. Személyes adatok védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága, az internetes közzététel sajátosságai.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Angelusz R.; Tardos, R; Terestyéni, T. (szerk., 2007) Média, nyilvánosság, közvélemény. Budapest: Gondolat kiadó, Budapest.

Gerbner, G: A média rejtett üzenete. Osiris, 2000.

Heller M. és Rényi A. (2000) A nyilvánosságfogalom kommunikációelméleti megközelítéseiről. Jel-kép, 2000/1. 69-94.

Tantárgyfelelős: Gosztonyi Gergely

A tantárgy neve: A tömegkommunikáció sajátosságai, médiaszociológia

Kredit:

Félév:

Óraszám:

Óratípus:

Értékelés:

6

3

20

gyakorlat

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

A média általános szabályozása, a közmédia és kereskedelmi és közösségi média sajátosságai. A sajtópiac folyamatai. A nyilvános kommunikáció szabályozási keretei. A nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenésre vonatkozó jogi szabályok (tények és vélemények elhatárolása, a véleményszabadság határai, sajtó-helyreigazítás, a tudomány szabadsága, a szólásszabadság és egyéb jogok ütközése, az újságírói jog és etika szabályai). A szerzői jog. Személyes adatok védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága, az internetes közzététel sajátosságai.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Angelusz R.; Tardos, R; Terestyéni, T. (szerk., 2007) Média, nyilvánosság, közvélemény. Budapest: Gondolat kiadó, Budapest.

Gerbner, G: A média rejtett üzenete. Osiris, 2000.

Heller M. és Rényi A. (2000) A nyilvánosságfogalom kommunikációelméleti megközelítéseiről. Jel-kép, 2000/1. 69-94.

Tantárgyfelelős: Gosztonyi Gergely