Intézményi médiamenedzsment

A tantárgy neve: Intézményi médiamenedzsment
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 3 20 gyakorlat gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:

A kutatómunka és a felsőoktatási-tudományos szervezetek működése során felmerülő kommunikációs szempontok, ellentmondások, döntési helyzetek, a gyakorlatban alkalmazható megoldások. Konkrét kommunikációs helyzetek (kampány, tájékoztatási kényszer, sajtótámadás, pozicionálás stb.) modellezése. Az intézményi döntéshozatal és a kommunikáció kapcsolata. Kommunikációs és média-stratégia kidolgozása.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Chambers, Harry : Effective Communication Skills for Scientific and Technical Professionals: For Scientific and Technical Professionals. Perseus, 2000

Melewar, T.C.  – Akel, Sibel “The role of corporate identity in the higher education sector: A case study”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 10 Iss: 1, pp. 41 – 57 2005

Mosoniné, Fried Judit-Tolnai, Márton (szerk):  A tudományon kívül és belül. MTA KszI 2006 Budapest

Porter, Gail: Communicating the Future: Best Practices for Communication of Science and Technology to the Public, Conference. United States Government Printing Office, 2003

Tantárgyfelelős: Fábri György