Felsőoktatási rendszerek összehasonlító elemzése

A tantárgy neve: Felsőoktatási rendszerek összehasonlító elemzése
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 2 20 előadás kollokvium
Tantárgy leírása:

A nemzeti felsőoktatási rendszerekben zajló változásokat meghatározó, a nemzeti rendszerek hátterét adó, a felsőoktatás európai és globális rendszerében zajló folyamatok elemzése. Az ebben a globális rendszerben zajló nagyarányú változások kiváltó okai, a domináns trendek, kihívások, a lehetséges policy válaszok. Az Európai Unió felsőoktatás- és tudomány-politikája. Globalizációs hatások a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Halász G: Az európai közoktatás és a munka világa. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 2. sz.

Drótos Gy. és Kováts G. (2009) Felsőoktatás-menedzsment. Budapest: Aula Kiadó.

Halász G. (2008). Lisszabon és az egyetemek: az Európai Unió formálódó felsőoktatási politikája. In: KRÉMÓ ANITA (szerk.): Oktatás és képzés 2010 – Műhelybeszélgetések 2007. Oktatási és Kulturális Minisztérium. 170–210. Elérhető: http://www.klaszterek.tpf.hu/upload/docs/oktatas_es_kepzes.pdf

Tantárgyfelelős: Halász Gábor