Felsőoktatás- és tudományirányítás országos szintje

A tantárgy neve: Felsőoktatás- és tudományirányítás országos szintje
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 3 20 gyakorlat gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a felsőoktatás, felnőttképzés jogi és intézményi szabályozását a jogforrási hierarchiának megfelelően. Kiemelt kérdésként kezeli a felsőoktatás fő aktorainak, az akadémiai vezetőknek, a kormányzatnak és a piacnak a szerepével, erőviszonyaik átalakulásával az elmúlt 50 évben. A felsőoktatási reformok esélyeinek elemzésén belül elsősorban az Európai Felsőoktatási Térség kialakításával kapcsolatos reformfolyamatot tekinti át. Foglalkozik a felsőoktatási globalizálódásának következményeivel, ennek kapcsán az ázsiai térség jelenségeivel. A tantárgy alapvetően nemzetközi szemléletet követ, a magyarországi felsőoktatás és tudományo kutatás intézményrendszerének kérdéseit ebbe a kontextusba helyezi.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Berényi Sándor: Az oktatás igazgatása. in: Ficzere Lajos – Forgács Imre: Magyar közigazgatás jog. Különös rész. Osiris, Budapest, 2001

Hrubos Ildikó: A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása. AULA Kiadó, Budapest, 2006.

Lukács Péter- Nagy Péter (szerk.): Oktatáspolitika: válogatás a hazai szakirodalomból. FK-Új Mandátum, Budapest, 2004.

Tantárgyfelelős: Princzinger Péter