Szervezeti innováció, váltásmenedzsment

A tantárgy neve: Szervezeti innováció, váltásmenedzsment
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 3 20 gyakorlat gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

A szervezeti innováció-menedzsment modelljei, a szervezeti problémamegoldás, szervezeti döntés és megvalósítás folyamatai. A szervezeti kultúra sajátosságai. Egyéni és szervezeti szintű változások. A változással szembeni ellenállás háttere és kezelése. A szervezeti dinamika feltérképezésének fontosabb módszerei. Az inkubációs tevékenység. Innovációs teljesítmény-mérés és –fokozás. Benchmarking.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Hronszky Imre: Kockázat és innováció, a technika fejlõdése társadalmi kontextusban, Arisztotelesz Bt, Budapest, 2002

Pakucs János- Papanek Gábor (szerk): Innováció Menedzsment Kézikönyv. MISZ 2008 Budapest

Drucker, P.E.: Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles. Heinemann. London. 1985. Magyarul: Innováció és vállalkozás az elméletben és a gyakorlatban. Park, Bp. 1993.

Tantárgyfelelős: Faragó Klára