Kommunikációs és konfliktuskezelési készségfejlesztés

A tantárgy neve: Kommunikációs és konfliktuskezelési készségfejlesztés
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
2 1 20 gyakorlat minősítés
Tantárgy leírása:

A tantárgy a kommunikáció alapvető törvényszerűségeivel ismertet meg, a kommunikációs modelleket mutatja be. A kommunikációs képességek fejlődését segíti elő helyzetgyakorlatokon, sajátélményű feladatokon keresztül. Az „általános” kommunikációs készségek fejlesztése áll a fókuszban; illetve a konfliktusok megoldásának kommunikációs technikái.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Tantárgyfelelős: Kiss Orhidea