Minőségbiztosítási rendszerek és gyakorlat

A tantárgy neve: Minőségbiztosítási rendszerek és gyakorlat
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
Tantárgy leírása:

A minőségügy korszerű értelmezései, hazai és európai dokumentumai mind az önfejlesztés, az önigazgatás, az önértékelés szemléletét állítják előtérbe. A tantárgy célja, hogy a hallgatók értsék a minőségfejlesztés szerepét és fontosságát a felsőoktatás működtetésében és innovációjában, ismerjék a legelterjedtebb minőségfejlesztési modellek szemléletét, logikáját és jellemző technikáit.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Bársony János (1998): A minőség oktatása, az oktatás minősége. Magyar Felsőoktatás, 1998. 10. sz.

Kovács Árpád – Szvitacs István (1999): Minőségbiztosítás az egyetemen. Magyar Felsőoktatás, 1999. 4. sz., 44–46.

Kozma Tamás – Juhász Attila: Minőségbiztosítás a „Bolognai folyamatban”. Educatio 2008/1, 51–63.

Harvey, L. (1995), Beyond TQM, Quality in Higher Education 1, 123–146.

Tantárgyfelelős: Szivák Judit