Kommunikációelméleti alapok

A tantárgy neve: Kommunikációelméleti alapok
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 1 20 előadás kollokvium
Tantárgy leírása:

A nyelvi reprezentáció és cselekvés. A kommunikáció, mint evolúciós, kulturális, társadalmi jelenség. Közlés, befogadás, médium: alapfogalmak és történetük. Befogadói horizont és a közlés kontextualizálódása.  A kommunikáció médiumának hatása a közlésre: elsődleges szóbeliség-írásbeliség, másodlagos szóbeliség-digitális tér.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. Budapest, Typotex 2006

Lasswell, Harald D. : A kommunikáció szerkezete és funkciója a társadalomban.

Anderson, James A.:  A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai Budapest, Typotex 2005

Leydesdorff, Loet : A kommunikáció szociológiai elmélete. Budapest, Typotex 2007

Rosengren, Karl Erik : Kommunikáció. Budapest, Typotex 2004

Tantárgyfelelős: Terestyéni Tamás