Tudománykommunikációs ismeretek: tudomány és társadalom, tudományos ismeretterjesztés

A tantárgy neve: Tudománykommunikációs ismeretek: tudomány és társadalom, tudományos ismeretterjesztés
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 2 20 előadás kollokvium
Tantárgy leírása:

A tudományos kutatás társadalmi feltételrendszere: a tudomány társadalmi percepciója, a tudományos tudás pozíciója a társadalmi tudatformák között. A tudomány belső és külső kommunikációs gyakorlata, eszközrendszere. A medializálódás hatása a tudományra, a kutatás-fejlesztés média-stratégiái. A tudományos ismeretterjesztés hazai és nemzetközi története, formái. A részvételi-egyeztető tudományközvetítés perspektívája.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Csermely P, Gergely P, Koltay T, Tóth J: A tudományos kommunikáció: elmélet és gyakorlat Budapest: Osiris Kiadó, 1999

Fábri, György: Knowledge Communication in the Age of Converging Tools In: Integration and Ubiquity Ed.: Kristof Nyiri Passagen Verlag Vienna 2008. p. 241-248

Gregory, Jane  – Miller, Steve: Science and Public Plenum Media New York 1998.

Murray, David – Schwartz, Joel B. S. – Lichter, Robert: It Ain’t Necessarily So: How Media Make and Unmake the Scientific Picture of Reality. Rowman & Littlefield, 2001

Priest, Susanna Hornig : Encyclopedia of Science and Technology Communication SAGE 2010

Tantárgyfelelős: Fábri György