Vezetéselmélet és intézményi gyakorlat

A tantárgy neve: Vezetéselmélet és intézményi gyakorlat
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 3 20 gyakorlat gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:

A tantárgy vezetés-elmélet pszichológiai és más alaptudományi (szociológiai, közgazdaságtani) aspektusaiba vezet be, ezzel együtt a hazai felsőoktatási vezetési gyakorlatban ténylegesen létező, a szabályozás által is előírt operatív jellegű tevékenységek eredményes végzésére, illetve ezek támogatására készíti fel a hallgatókat. Az intézményi gyakorlat célja a tanult ismerek alkalmazásának a támogatása és a gyakorlathoz való erősebb hozzákötése.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Amaral, A., Meek, V. L., & Larsen, L. M. (Eds.). (2003). The higher education managerial revolution? Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers

Clark, Burton R. (1998):  Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Pergamon aRoóz József: A menedzsment alapjai – Perfekt Rt. Budapest, 2006

Robert S. Kaplan – Anthony A. Atkinson: Vezetői üzleti gazdaságtan – Panem, 2003.

Shattock, Michael (2003): Managing Successful Universities. Society for Research into Higher Education – Open University Press

Tantárgyfelelős: Székely Mózes