A felsőoktatási és akadémiai szféra igazgatása és politikái

A tantárgy neve: A felsőoktatási és akadémiai szféra igazgatása és politikái
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 2 20 előadás kollokvium
Tantárgy leírása:

A felsőoktatás és tudomány jogszabályi környezetét mutatja be: törvények, kormányzati kompetenciák. Országos hatókörű szervezetek: MTA, MAB, MRK, Szabadalmi Hivatal, Oktatási Hivatal, NKTH. Az Európai Felsőoktatási Tér és az Európai Kutatási Tér szabályozási környezete. A Bologna-folyamat. Meghatározó procedúrák jogi környezete: költségvetés, szakindítás, akkreditáció, kinevezések. Nemzetközi és hazai tudománypolitikai dokumentumok.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Princzinger Péter: A validáció a felsőoktatási jogi szabályozásban Budapest, 2010.

Barakonyi Károly: Rendszerváltás a felsőoktatásban. Bologna-folyamat, modernizáció. 2004.

OECD: Education at a Glance 2010.

Tantárgyfelelős: Princzinger Péter