Tömegkommunikációs jártasságok fejlesztése

A tantárgy neve: Tömegkommunikációs jártasságok fejlesztése
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
2 4 20 gyakorlat minősítés
Tantárgy leírása:

A nyilvános beszédben való gondolkodás követelményei, technikái, a szóbeli és a nonverbális kommunikáció nyelvi és nem nyelvi eszközrendszere. Képi világ, médiabeszéd, a televíziós hírszerkesztés technikái. A nyomtatott sajtó alapműfajai, az ismeretterjesztő cikk kritériuma, a közérthetőség szempontjai. Az online kommunikáció, a web alapvető fogalmai. A design és usability alapelvek, közösségi tartalomalkotás ösztönzése és menedzselése.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Tantárgyfelelős: Ujhelyi Adrienn