Tudománykommunikációs esettanulmány készítése

A tantárgy neve: Tudománykommunikációs esettanulmány készítése
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
9 4 40 gyakorlat gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:

Az esettanulmány a tömegkommunikációt és az intézményi kommunikációt vizsgálja alaposabban, a gyakorlatban megtapasztalt szervezeti problémát mutat be, a probléma meghatározásához és elemzéséhez felhasználja a korábbiakban megszerzett elméleti és módszertani jártasságot, a szervezet számára hasznosítható megoldást keres, nem elégszik meg az akadémikus megközelítéssel. Vizsgálja az elemzői és döntés-előkészítői közreműködés hatását, befogadását a szervezetben.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:


Tantárgyfelelős: Fábri György