Stratégiai intézményi menedzsment

A tantárgy neve: Stratégiai intézményi menedzsment
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 2 20 gyakorlat gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:

E tantárgy elsősorban a hazai felsőoktatási vezetési gyakorlatban ténylegesen létező, általában a jogi szabályozás által is előírt stratégiai jellegű tevékenységek eredményes végzésére, illetve ezek támogatására készíti fel a hallgatókat. A kurzus érinti a stratégiai gondolkodás megjelenését és átalakulását, az intézményi és ágazati folyamatokat, a döntéshozatalt vezetés és stratégia megjelenését egyetemi környezetben, számba veszi a stratégiai menedzsment eszközöket, s ezek kötött a vezetői információs rendszerek használatát is.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Halász Gábor (2010) Stratégiai mendzsment a felsőoktatásban. A felsőoktatási stratégiai gondolkodás helyzete a világban: intézményi és ágazati gyakorlatok. http://halaszg.ofi.hu/download/STRATEGY_HE.pdf

Ahlstrand, Bruce – Lampel, Joseph – Mintzberg, Henry (2005): Stratégiai szafari. Útbaigazítás a stratégiai menedzsmentben. HVG Kiadó. Budapest

Barakonyi Károly (2009): Felsőoktatási stratégiaalkotás és kormányzás. in: Drótos György – Kováts Gergely (szerk.) (2009): Felsőoktatás-menedzsment. Aula. Budapest. 87-108.

Bryman, Alan (2007): Effective Leadership in Higher Education. Summary of findings. Research and Development Series. Leadership Foundation for Higher Education. London.

Hrubos Ildikó – Török Imre (2009): Intézményi menedzsment a felsőoktatásban. Műegyetemi Kiadó.

Tantárgyfelelős: Halász Gábor