Tudásszociológia, felsőoktatás- és tudományszociológia

A tantárgy neve: Tudásszociológia, felsőoktatás- és tudományszociológia
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 1 20 előadás kollokvium
Tantárgy leírása:

A tudásszociológiai megközelítés a hagyományos ismeretelmélet krízisére adott egyik lehetséges válasz. A hagyományos ismeretelmélet szerint a tudás valakinek az az igazolt meggyőződése, hogy egy tény fennáll, és a tény fennáll. Tekintve azonban, hogy a meggyőződést egy másik meggyőződés igazolja, és ezt a másik meggyőződést egy harmadik, és így tovább, az első meggyőződés igazolása könnyen zátonyra futhat. Ennek a problémának a megoldására született meg a 19. és a 20. század fordulóján a tudásszociológia. A tudásszociológia nem (kizárólag) logikai alapon vizsgálja a tudás természetét, hanem a társadalmi léthez kötöttségét feltételezve. A tudást érintő új megközelítés új kérdéseket vetett fel: hogyan kapcsolódik a tudás és a modern tudomány eszméje az európai egyetem fogalmának változásához?; továbbra is fenntartható-e az általában vett tudás fogalma, vagy el kell köteleződnünk az ismeretelméleti relativizmusnak?, vajon hasonló struktúrával rendelkezik-e a mindennapi és a tudományos tudás? ; vajon értékmentes-e a tudományos tudás? A kurzus során ezekre és más hasonló kérdésekre keresünk választ a tudásszociológia kanonikus elméleteinek elemzésével.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Barnes, Barry — Bloor, David — Henry, John 2002. A tudományos tudás szociológiai elemzése. Budapest: Osiris.

Bok, Derek 2004. Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education. Princeton: Princeton University Press.

Merton, Robert K. 1968/1973. The Matthew-effect in the Science. (1968) In The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. University of Chicago Press

Hrubos, Ildikó: Az európai egyetem jövője In: Bertók Rózsa, Barcsi Tamás, Bécsi Zsófia, Lénárt Imre (szerk.) Professziók – etikák – relációk: A szaketikák és a tudás a mai társadalomban. Pécs: Éthos Könyvek, 2007. pp. 29-35.

Kozma Tamás: Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2004.

Tantárgyfelelős: Csákó Mihály