A felsőoktatás-kutatás módszerei, adatalapú döntéshozatal folyamata

A tantárgy neve: A felsőoktatás-kutatás módszerei, adatalapú döntéshozatal folyamata
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 2 20 gyakorlat gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:

A kurzus bevezetést ad a társadalomtudományi kutatás alapjaiba, megismertet a kvalitatív és kvantitítv kutatási stratégiákkal, a kutatási tervek készítésével a fogalmi és operacionális megközelítési szintekkel, kitér az érékelő kutatások (szociálpszichológiai) sajátosságaira, mint az intézményi kutatás kiterjedten használt módszerére. A szervezeti működésbe ágyazott intézményi kutatás jellemzőit mutatja be, az adatalapú döntéshozatal, a vezetői információs rendszerek szerepét is vizsgálja.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Babbie, E. (2003) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó.

Voorhees, Richard A. (2008): Institutional Research’s Role in Strategic Planning. New Directions for Higher Education, No. 141, Spring. pp. 77-85

Pfeffer, Jeffrey – Sutton, Robert I. (2006): Evidence-based Management Harvard Business Review; Jan2006, Vol. 84 Issue 1, pp. 62-74.

Tantárgyfelelős: Kiss Paszkál