Felsőoktatás-kutatási, minőségbiztosítási esettanulmány készítése

A tantárgy neve: Felsőoktatás-kutatási, minőségbiztosítási esettanulmány készítése
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
9 4 40 gyakorlat gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:

Az esettanulmány intézményi kutatási vagy minőségbiztosítási szerepben, a gyakorlatban megtapasztalt szervezeti problémát mutat be, a probléma meghatározásához és elemzéséhez felhasználja a korábbiakban megszerzett elméleti és kutatásmódszertani jártasságot, a szervezet számára hasznosítható megoldást keres, nem elégszik meg az akadémikus megközelítéssel. Vizsgálja az elemzői és döntés-előkészítői közreműködés hatását, befogadását a szervezetben.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Topár J. (2008) Felsőoktatási intézmények minőségbiztosítása. Educatio, 2008/1, 76-93. o,

Polónyi I. (szerk, 2006) A felsőoktatás minősége. Budapest: Felsőoktatási Kutató Intézet.

Tantárgyfelelős: Katona Nóra